http://www.dozsa.sk

Home - Akcie Naša ponuka Naše produkty Káva SAICAF Regionálni obchodní zástupcovia Kontakty

Kontakty


Centrálny sklad Ružomberok


DOZSA, spol. s r.o.
Štiavnická cesta 2552
034 01 Ružomberok

Odbyt: 0918 689 783
            0918 795 457

E-mail: dozsa@dozsa.sk
Internet: www.dozsa.sk

IČO : 36419575
IČ pre DPH : SK2021844165
Registrovaný v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel : Sro, vložka číslo : 15050/L

Vedúci strediska:
Vladimír Drengubiak
drengubiak@dozsa.sk


Mapa - centrálny sklad Ružomberok
Stredisko Trnava


DOZSA, spol. s r.o.
Ružindol 192
919 61 Trnava

Mobil: 0918 659 349
           0918 659 347

Vedúci strediska:
Zbyhněv Zahradnik
Mobil: 0918 659 349
zahradnik@dozsa.sk


Stredisko Prešov


DOZSA, spol. s r.o.
Budovateľská 8839/45
080 01 Prešov

Mobil: 0918 659 346
           0907 955 527
Sklad: 0918 689 786

Vedúci strediska:
Peter Prečúch
Mobil: 0918 659 346
precuch@dozsa.sk